fb

Добрата фотография може ли да бъде обективна

април 26, 2022

Разпознаването на красива снимка измежду некрасивите е лесно, но до каква степен това е базирано на личните ни предпочитания и до каква степен то може да бъде обективно, са въпроси, които подлежат на сериозен дебат.
Създаването на един фотографски кадър включва два неизменно компонента – фотографът и неговият апарат. Дали крайният резултат се дължи на ограниченията на апарата или е съзнателен избор на автора, не е от особено значение за зрителя. Заснемането на кадъра е напълно субективно, то се базира на съзнателен или несъзнателен избор на „окото“ на фотографа, то решава накъде да насочи обектива и какво да заснеме.

За да можем да отговорим на въпроса „Може ли добрата фотография да бъде обективна“, на първо място трябва да дефинираме пред себе си какво означава думата „добър“ в „добрата фотография“? Разбираме я като естетически удовлетворяваща или емоционално възбуждаща, с други думи – красива ли е или ни кара да чувстваме нещо?
Също така, в този дебат трябва да имаме предвид два елемента от изкуството с голяма важност – формата и съдържанието. Формата включва в себе си светлина, композиция, сенки и т.н., а съдържанието е обекта или обектите на твоята работа, било то човек или нежива природа.

Фотографът Ивайло Йоргов, в свое есе по темата отбелязва, че умът ни е създаден да прави асоциации и фотографията има същият ефект. Елемент в кадъра ни напомня първоначално за едно нещо, след това за второ, трето и т.н.. Тези асоциативни вериги са отчасти общи за всички членове на обществото. Например, когато видим кадър на усмихнато малко момиченце, набор от различни емоции преминават през нас – носталгия по детството, радост, замечтаност и други. Това прави разглеждането на фотография субективно и много лично. Йоргов също добавя, че фотографията, за да може да излезе извън чисто естетическите си функции, тя трябва да съумее да ни накара да мислим или чувстваме, но дали го правим и по какъв начин това се случва, е силно субективно.

Eфикасността на едно изображение може да бъде субективна. От избора на субект в една фотографска история, зависи и перцепцията на публиката, т.е. културния и исторически контекст, който гледащия носи в себе си, пряко се отразяват в разбирането ѝ за един кадър или една цяла история. Те са част от същността на зрителя. Когато специфичен културен елемент е фокус на фотографския разказ, то този, който не е част от средата, не разбира скрития смисъл, който може да бъде в кадъра, вероятно ще го намери за не чак толкова силен, дори безсмислен.

Независимо колко естетически издържана една фотография, (почти) винаги ще има човек, който да не я хареса, и обратното – колкото и неправилно да е заснет един кадър, (почти) винаги ще се намери човек, който го харесва и резонира с него. Това зависи от субективния опит на наблюдателя.

С тези думи не се прекратява дебатът, а тепърва се разгорещява…

Автор: Диана Маджарова