fb

Диплома и сертификати

I don’t pretend to be an intellectual or a philosopher. I just look.
— Joseph Koudelka

Фотографията трябва да вълнува. Емоцията в очите на зрителя е най-голямото признание.

Ще получа ли сертификат в края на обучението?

След края на всяко завършено ниво от обучителната програма, студентите получават автентичен сертификат от Академията. Придобитите сертификати от обучението в Академията доказват знанията и уменията, които си усвоил и се ценят в креативните индустрии по света и у нас.

Кога ще се дипломирам?

При завършване на цялата обучителна програма (първо, второ и трето ниво) всеки студент трябва да представи дипломен работа и проект, които се оценяват от специално сформирано жури. Завършилите студенти получават официална диплома от BECA Before Creating Academy, призната от креативните индустрии по света и у нас.