fb

BECA FOUNDATION представя фотографската изложба „Ленадия“

BECA FOUNDATION представи дебютната фотографска изложба „ЛЕНАДИЯ“ на младия документален фотограф Никола Съев. Изложбата е част от дългосрочната инициатива на фотографска академия BECA Before Creating Academy да подкрепя развитието на млади автори и да насърчава тяхната творческа и професионална реализация.

„Спомени и същности свличат се от мене като дрипи. Трудно откроявам значителното в този променен и чужд свят. Знам какво желая да изрека, но сух вятър краде думите ми. Отнася ги сред гъстия сумрак и оставам погълната от хлад и безпорядък. Полята са на тичащите стада, реките – на пасажите, а небесата принадлежат на птиците. За мен няма отредено, не виждам моето обитание. Спомените ми – разхвърляни като семена – зрънца в пръстта. Затова стоя боса, вкопчила пети и пръсти в попиляното от мен. Сред непознати долини и образи, губя се в тишината на съзнанието.“

Ленадия е името на моята майка. Тя страда от заболяването деменция и през последните години същността ѝ избледнява прогресивно. Деменцията (от латински: Dementia – „без ум“) е неврологично заболяване, което се характеризира с безвъзвратната загуба на мозъчни клетки, което води до влошаване на умствените способности. Тя е спокойна болест, от която съзнанието гасне и утихва с времето. Човек се отдалечава от обществото и бавно се изолира в свой собствен свят. А майка ми определено беше най-светската и общителна личност в нашето семейство. Всички я познаваха и тя познаваше мнозина. Днес комуникацията ѝ е основно битова и единствено с най-близките. Но дори ние сме замъглени в нейното съзнание. Не познава борбите ни, нито нашето развитие.

Идеята на проекта е да представи портрет на нейния вътрешен свят чрез езика на фотографията. Той е самотен, объркан, мъглив, несигурен и често пъти свързан с неразбиране от обществото. Симптомите на болестта постепенно разрушават битието ѝ, но срещу този прилив няма вълнолом, който да удържи. Рано или късно стената ще поддаде. Това е причината да създам този фотографски разказ и да запазя спомена за нейната истинска същност.

Отвъд личната мотивация зад проекта, изложбата „ЛЕНАДИЯ“ има за цел да провокира интереса на зрителя относно значимостта на проблемите, свързани с болестта на деменцията чрез деликатен визуален подход. Тази серия ще открехне вратичка към бита, емоциите и душата на тези хора, които често пъти са неразбрани и отхвърлени от околния свят. И нека бъде не просто вглеждане, а поглед навътре. Нашето общество има нужда от това своеобразно доближаване до света на хората с боледуващо съзнание и техните семейства. Фотографското изкуство е моят начин да разкажа, колко крехки и уязвими са те и как пътят към тях се крие в търпението и разбирането.

Младият документалния фотограф Никола Съев е роден на 12 септември 1991 г. в град София. Завършва Компютърни науки в УНСС, но фотографията е негова страст и хоби от юноша. Автор е на литературна фентъзи поредица и казва, че само докато творим подреждаме себе си в пространството. Преди 2 години завършва „Мастър програма по документална фотография“ във фотографското училище ВЕСА Before Creating Academy и започва да се развива професионално в сферата. От 2022 г. Никола е лектор в Академията и предава своите знания на начинаещи автори. Фотографията му се характеризира с деликатен документален почерк и често отразява социални теми, които силно го вълнуват.

BECA FOUNDATION е организация с нестопанска цел, която е насочена към разширяване на визуалната култура и креативност в сферата на фотографията, ангажиране на нова публика и подкрепа на нововъзникващи фотографи. Чрез качествени образователни възможности и творчески програми BECA FOUNDATION насърчава развитието на талантливи млади фотографи и има за цел да популяризира важността на фотографския разказ. Фондацията е създадена, за да направи тази мисия възможна в сътрудничество с други организации и партньори от национално и международно ниво.

Наша основна мисия е да се насърчаваме усет за създаване на визуално изкуство, оценка и съхраняване на българската фотография сред обществото на все по-визуално развиващия се свят. Силата на визуалния разказ е сигурен път към осъществяване на пряко взаимодействие със зрителя. По този начин могат да бъдат адресирани социални теми чрез езика на фотографията, които да достигнат и ангажират широката аудитория. Тези качества на визуалния разказ аргументират неговата важност и необходимост за съвременното общество и го поставят в центъра на редица социални процеси.

Изложбата „ЛЕНАДИЯ“ е част от дългосрочната инициатива на Фондацията, да подкрепя творческата реализация на дебютни изложби на млади фотографи като по този начин допринесе към идеалната си цел. Проектът се реализира с подкрепата на Национален фонд „Култура“, програма „Дебюти“