fb
Дали една фотография е добра или не?

Дали една фотография е добра или не?

Разпознаването на една добра фотография измежду други може да бъде лесно, но до каква степен това е базирано на личните ни предпочитания и може ли това решение да бъде обективно са въпроси, които могат да подлежат на дебат. Създаването на един фотографски кадър...