fb

ФОТОГРАФСКА ОБЩНОСТ

Вярваме, че заедно можем да създадем творческа среда
за развитие и обмен на идеи!

BECA общността е мястото за автори, които искат да се развиват като разказвачи на визуални истории. Желанието да разберем света, страстта да го споделим с останалите и стремежът ни да го правим все по-добре са нещата, които обединяват всички нас в единна фотографска общност. Каним те да поемеш на това незавършващо пътешествие към една все по-красива, силна, въздействаща и вдъхновяваща фотография. 

Създадохме общността на BECA, за да дадем възможност на всеки да продължи да се вдъхновява от лекторите в Академията и от своите колеги. Създадохме общността, за да може всеки от нас да продължи да се учи и да споделя знанията си. Създадохме общността, за да стимулираме развитието на нейните членове и да осигурим творческа среда, в която да срещеш съмишленици, с които да обменяш идеи.

Ако искаш да развиеш фотографския си проект и имаш нужда от съдействие, ако искаш да кандидатстваш в конкурси и имаш нужда от съвети, ако търсиш вдъхновение и насока за развитие на работата си, ако обичаш да обменяш идеи с хора, които са отдадени на фотографията, BECA общността е мястото за теб.

Искаш да общуваш с други фотографи?
||
Искаш да се срещаш с вдъхновяващи гост-лектори?
||
Искаш твоята фотография да бъде анализирана?
||
Искаш да получаваш насоки за развитие?
||
Искаш да имаш достъп до фотографска библиотека?
||
Искаш да продължиш да се вдъхновяваш?

Защо да станеш член?

N

Задълбочена работа по проекти

N

Работа по тематични задачи

N

Подготовка за кандидатстване в конкурси

N

Обмяна на опит и идеи между членовете

N

Анализ на фотография

N

Тематични дебати

N

Лекции с гост-лектори от различни жанрове

N

Достъп до фотографска библиотека

N

Подкрепа на творческото развитие на всеки член на общността

N

One-to-one менторинг 

N

Публикуване на фотография в печатен годишник

N

Отстъпка при закупуване на фотографска техника от магазин Photosynthesis

N

Отстъпка от цените на всички обучения, организирани от Академията

видове членство

BASIC
PREMIUM
180 лв. / 3 месеца
L
Ежемесечна обща среща на членовете на BECA (лекции, дискусии, новини)
L
Ежемесечна среща по групи - обсъждане, анализ и насоки по проекти на членовете
L
Достъп до нашата фотографска библиотека
L
Отстъпка от цените на всички обучения, организирани от Академията
K
Менторска сесия one-to-one
K
Възможност за публикация в печатен годишник
K
Безплатно участие в предстоящите издания на BECA Photo Award
K
Отстъпка при закупуване на техника от магазин Photosynthesis
360 лв. / 6 месеца
L
Ежемесечна обща среща на членовете на BECA (лекции, дискусии, новини)
L
Ежемесечна среща по групи - обсъждане, анализ и насоки по проекти на членовете
L
Достъп до нашата фотографска библиотека
L
Отстъпка от цените на всички обучения, организирани от Академията
K
2 менторски сесии one-to-one
K
Възможност за публикация в печатен годишник
K
Безплатно участие в предстоящите издания на BECA Photo Award
K
Отстъпка при закупуване на техника от магазин Photosynthesis
640 лв. / 12 месеца
L
Ежемесечна обща среща на членовете на BECA (лекции, дискусии, новини)
L
Ежемесечна среща по групи - обсъждане, анализ и насоки по проекти на членовете
L
Достъп до нашата фотографска библиотека
L
Отстъпка от цените на всички обучения, организирани от Академията
K
4 менторски сесии one-to-one
K
Възможност за публикация в печатен годишник
K
Безплатно участие в предстоящите издания на BECA Photo Award
K
Отстъпка за мастъркласове с чуждестранни гост-лектори
550 лв. / 6 месеца
L
Ежемесечна обща среща на членовете на BECA (лекции, дискусии, новини)
L
Ежемесечна среща по групи - обсъждане, анализ и насоки по проекти на членовете
L
Достъп до нашата фотографска библиотека
L
Отстъпка от цените на всички обучения, организирани от Академията
L
2 менторски сесии one-to-one
L
Възможност за публикация в печатен годишник
L
Безплатно участие в предстоящите издания на BECA Photo Award
L
Отстъпка при закупуване на техника от магазин Photosynthesis
1 000 900 лв. / 12 месеца
L
Ежемесечна обща среща на членовете на BECA (лекции, дискусии, новини)
L
Ежемесечна среща по групи - обсъждане, анализ и насоки по проекти на членовете
L
Достъп до нашата фотографска библиотека
L
Отстъпка от цените на всички обучения, организирани от Академията
L
4 менторски сесии one-to-one
L
Възможност за публикация в печатен годишник
L
Безплатно участие в предстоящите издания на BECA Photo Award
L
Отстъпка при закупуване на техника от магазин Photosynthesis

Форма за кандидатстване


ИСКАШ ЛИ ДА УЧИШ фотография?
До крайния срок остават: