fb
Изберете страница

Фотография и работа по дългосрочни проекти

курс по фотография

Лектори
Antonio González Caro • Димитри Стефанов

Продължителност
2 месеца • 16 класа

Кредити
20 кредита

Статус
Затворен

Какво ще научиш?

Проектите в документалната фотография могат да се развият в период от няколко дни до години. Дългосрочните начинания изискват различно ниво на ангажираност, планиране и стратегически подход в сравнение с по-кратките проекти. Въпреки, че те обикновено са фокусирани върху разказ на макроскопично ниво, вниманието към детайла и неговото изследване през времето е процес, които предполага сериозна и продължителна подготовка. Този курс предлага цялостно обучение, основано на подготовката, планирането и реализацията на Вашите дългосрочни фотографски проекти. Програмата ще Ви предостави полезни знания и стимули, но преди всичко има за цел да внуши и възпита индивидуален усет към фотографията във всеки от курсистите.

Защо е важно да имаме мисия? Преди да започнем работа по конкретен дългосрочен проект, първо трябва да дефинираме ясна причина, която ни провокира да разкажем точно тази история, защо трябва да се разказва, както и какво послание ще носи тя. Не по-маловажнa е личната мотивация, която стои зад избора на дадена история или тема и как нашия пол, ориентация, култура и други влияят върху начина, по който фотографираме света. Това „дефиниране на мисията“ поставя основата на проекта и е ключова стъпка от неговото развитие.

В хода на този курс ще научим още, защо е важно фотографията да задава въпроси, как комуникацията със субектите на фотография влиqе върху развитието на проекта, както и колко важно е постоянството и последователността в изграждането на една история. Разбира се, ще разглеждаме и анализираме, както Вашата фотография, така и работата на световно признати автори като добавена стойност в процеса на осмисляне на едно такова дългосрочно начинание.

Превърнете се от фотографи в автори, като не просто илюстрирате, а създавате!

ИСКАШ ЛИ ДА УЧИШ фотография?
До крайния срок остават: