fb

Разширен курс по фотография

курс по фотография
Обучението ще ни помогне да разберем, че не камерата създава изображения, а ние като автори. Фотографията е език, чрез който ние показваме нашия вътрешен свят и нашето разбиране за света. Разширеният курс по фотография е разделен на две части – теория и практика. В теоретичната част ще получиш полезни знания за основни понятия във фотографията, управлението на камерата, както и работния процес в Adobe Lightroom Classic. Но преди да си отговорим на въпроса “Как?” е важно да да намерим отговора на въпроса “Защо?”.

Ще подходим в дълбочина към развитието и еволюцията на фотографията в различните жанрове. Ще разгледаме и анализираме фотографията на автори, оставили следа в историята. Курсистите ще изпълняват множество фотографски задачи и ще наблегнем на умението за анализ и коментар на техните резултати.

Не на последно място, ще се опитаме да разберем и осмислим, защо фотографията е нещо повече от изображение и каква е силата на фотографския разказ?

Лектор
Александър Карчински

Продължителност
2 месеца • 16 класа

Начало
28 април 2022 г.

Какво ще научиш?

ТЕОРИЯ

 • Въведение
 • История на фотографията
 • Фотографската камера
 • Основни понятия
 • Развитие и еволюция на фотографията
 • Фотографски жанрове. Същност и особености
 • Известни автори
  – Езикът на фотографията

ПРАКТИКА

 • Работа по кратки серии
 • Представяне и анализ на кадри
 • Селекция и редактиране
 • Обработка и работен процес в Adobe Lightroom Classic
 • Упражнение на наученото
 • Обмяна на опит и екипни задачи
ИСКАШ ЛИ ДА УЧИШ фотография?
До крайния срок остават: