fb
Изберете страница

Уводен курс по фотография (разширен)

курс по фотография (разширен)

Лектори
Александър Карчински • Димитри Стефанов

Продължителност
2 месеца • 16 класа

Кредити
10 кредита

Начало
1 декември 2021

Какво ще научиш?
Това е курс за начинаещи, за който не се изискват никакви предварителни знания и ще тe въведе подобаващо в света на фотографията. Това въведение ще ни помогне да разберем, че не камерата създава изображения, а ние като автори. Ние създаваме фотография, ние конструираме фотографията. Фотографията е език, чрез който ние показваме нашия вътрешен свят и нашето разбиране за света.

Курсът е разделен на две части – практическа и теоритична. В практическата част ще получиш полезни знания за фотографската техника и производството на изображението, както и управлението на цветовете и работния процес с Adobe Lightroom. Също така ще придобиеш много солидна основа по отношение на управлението на камерата, познание за светлината и практически съвети за улесняване на работния процес. Но преди да си отговорим на въпроса “Как?” е важно да да намерим отгоеора на въпроса “Защо?”.

Втората част на курса ще подходи към развитието и еволюцията на фотографията, третираща различни области като документалистика, репортаж, портрет и др. Ще разгледаме и анализираме фотографията на автори, оставили следа в световен мащаб. Курсистите ще изпълняват множество фотографски задачи и ще наблегнем на коментара на техните резултати.

Не на последно място ще се опитаме да разберем и осмислим истинското значение на думата фотография. В течение на курса това ще бъде подкрепено с аргументи, а с помощта на правилните инструменти, ще се научим да създаваме фотографии. Но преди това да се случи, трябва да се научим да гледаме и виждаме.

Ако мислиш и живееш за фотографията и искаш да откриеш вдъхновение и мотивация да създаваш, твоето място е в нашата Академия!

ИСКАШ ЛИ ДА УЧИШ фотография?
До крайния срок остават: