fb
Трето ниво

Master of Photography

Мастър програма по фотография

Мастър програмата по фотография представлява интензивен курс на обучение за надграждане на авторската визия на фотографа и разширяване на визуалната му култура. Участниците ще получат необходимите знания, които да им помогнат да се развиват като автори, да създават, управляват, публикуват и популяризират собствените си фотографски проекти. Обучението се фокусира върху практически задачи и симулира работния и творчески процес на един професионален фотограф. Координатор и основен лектор в програмата е основателят на Академията – Димитри Стефанов. Обучението ангажира и чуждестранни гост преподаватели, които ще споделят своя дългогодишен професионален опит. Учебната програма следва наложената от Академията методика, ориентирана в две направления: теория и практика и завършва с представяне на дипломна работа.
Ниво: Mастър
Продължителност: 6 месеца, 144 учебни часа
Начало: 3 октомври 2024 г.
График на класове: 2 класа седмично
Група: 10 – 15 участници
Сертификат и диплома: BECA Diploma
Лектори: Димитри Стефанов и чуждестранни гост лектори
Изисквания: Завършено второ ниво на обучение в Академията, представяне на портфолио и кратко мотивационно писмо
Полезни указания:

Дипломната работа трябва да изследва цялостното творчество на фотограф (по избор) и да представи детайлен анализ на един негов проект и фотографиите, част от проекта.

Модел на дипломната работа

 1. Заглавна страница
 2. Съдържание
 3. Увод
 4. Цел и задачи
 5. Изложение
 6. Заключение
 7. Цитати и приложения

Програма

ВЪВЕДЕНИЕ

 • За Академията
 • Презентация и анализ на учебната програма
 • Философия и методика на обучение
 • Организация на учебния процес
 • Полезни материали и архив
 • Представяне на аудио-визуален проект (welcome project)
 • Въпроси и отговори

АВТОРСКА ФОТОГРАФИЯ

 • Визуално мислене
 • Фотографски дискурс
 • Как да открием своя авторски глас?
 • Фотографията като начин за себеизразяване
 • Основите на авторския проект
 • Работа по дългосрочни фотографски проекти
 • Творчески инструменти на фотографския език
 • Подходи към разбирането на авторската фотография
 • Съзнателно търсене или интуиция
 • Нови форми и жанрове на фотографията
 • Поетична и лична фотография
 • Улицата като лаборатория на идеи
 • Езикът на човешкото тяло
 • Анатомия на портрета
 • В търсене на вдъхновението…
 • Стратегии за генериране на дискурси чрез фотография
 • Подробен анализ на избрани автори

ЦЯЛОСТНО ТВОРЧЕСТВО

 • Визуална идентичност и авторски почерк
 • Комуникация и представяне на проекти
 • Изграждане на портфолио
 • Медии и канали за презентация
 • Фотокниги, zines и dummies
 • Аудио-визуални произведения и инсталации (добавена стойност)
 • Изложби (индивидуални и колективни)
 • Фестивали и конкурси
 • Стипендии и финансиране на проекти
 • Portfolio Reviews (градивна критика от доказани професионалисти)
 • Издания и публикации
 • Уебсайт и дигитални платформи
 • Публики и взаимодействие
 • Професионална реализация и авторски права (юридически аспекти)

ПРАКТИКА

 • Работа по дипломен проект 
 • Обсъждане на работния процес и полезни насоки 
 • Разнообразни фотографски задачи 
 • Представяне и анализ 

ЕКСКЛУЗИВНИ КЛАСОВЕ

 • Поредица от 3-4 ексклузивни лекции с чуждестранни гост лектори
 • Презентации и среща със завършили студенти
 • Индивидуални портфолио ревюта

ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

 • Фотографски проект + реален макет на фотокнига
 • Дипломна работа (анализ на автор по избор)
 • Портфолио ревю