fb
Изберете страница

Мастър програма 

“Актът на фотографиране е лесен. Изграждането на
фотографското изображение е трудната задача.” – Димитри Стефанов

МАСТЪР ПРОГРАМА ПО ФОТОГРАФИЯ

Лектор
Димитри Стефанов и гост лектори

Продължителност
8 месеца • 64 класа

Семестри
2 семестъра

Начало
октомври 2022 г.

Описание на програмата

Мастър програмата е насочена към напреднали фотографи и представлява интензивен 8-месечен курс на обучение за надграждане на авторската визия на фотографа и разширяване на визуалната му култура. Обучението ще се фокусира върху усъвършенстване на умението на фотографа да създава и развива дългосрочни фотографски проекти. Участниците ще получат необходимите знания, които да им помогнат да се развиват като автори. Основен ментор в програмата е Димитри Стефанов. Обучението ще ангажира и чуждестранни гост преподаватели, които ще споделят своя дългогодишен професионален опит в различни жанрове на фотографията. Учебната програма ще следва наложената от Академията методика, ориентирана в две направления: теория и практика.

ТЕОРИЯ

По време на първия семестър ще изследваме историята на документалната фотография и визуалната журналистика, подробните специфики на двата жанра, както и предизвикателствата при създаването на дългосрочни документални проекти. Ще се набляга на дискусиите в клас, както и градивната критика по време на обучението.

ПРАКТИКА

Вторият семестър е посветен на работата по индивидуален фотографски проект, неговото развитие, както и анализ от български и чуждестранни специалисти в областта. Също така програмата включва класове, специално посветени на кариерното развитие на участниците като документални фотографи, както и реализацията на тяхната фотография (публикации, конкурси, стипендии, агенции, фото книги, изложби, фестивали и др.)

ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ

За да придобие и развива уменията си на документален фотограф, всеки участник ще работи по дългосрочен фотографски проект по време на цялото обучение. За да завърши успешно мастър програмата, участникът ще трябва да представи своя дипломен проект за оценка пред авторитетно жури. 

график и цена на обучението

График
2 класа седмично

Групи
Ограничен капацитет от 10 участници

Диплома
След представяне на дипломен проект

Кандидатстване
Чрез представяне на портфолио

Какво ще научиш?

Документалната фотография е жанр, който обхваща всички фотографски произведения, които се стремят да отразят събития, свързани не само с битието, но и с човека като история. За целта жанрът изисква набор от умения и знания, които далеч надхвърлят просто насочване на камерата и снимане. Когато създаваме документална фотография, трябва да си отговорим на няколко въпроса, свързани с това, което искаме да покажем, и резултата, който искаме да постигнем. Процесът на създаване на документалното произведение обикновено е много по-дълъг от този на произведение, свързано с фотожурналистика.

Фината граница, която различава двата жанра е, че фотожурналистиката преследва непосредствеността, а документалната фотография изобразява реалността с по-бавни темпове. Дългосрочните проекти се стремят да разкажат истории и да оставят наследство. Документ, който засвидетелства дадена тема чрез по-широк разказ от този, открит в единично изображение.

От своя страна фотожурналистиката се състои в това да информираме зрителя възможно най-точно и бързо за събития от социално значение. Поради търсенето на истината се очаква фотожурналистиката да бъде честна и правдива. Въпреки, че тези специфики на документалната фотография и фотожурналистиката се различават, по същността си двата жанра стоят в основата на фотографския разказ. Важен е начинът, по който фотографът ще подходи към дадена тема, за да разбере по-добре феномена, който иска да разкаже чрез камерата си.

Авторитетът на Академията свидетелства, че мастър програмата ще предостави ексклузивно съдържание и единствена по рода си методика на обучение. Под ръководството на Димитри Стефанов, всеки участник ще надгради себе си като разказвач на визуални истории. Също така общността на BECA ще продължи да подкрепя пътуването му като фотограф и след края на обучението. Нека порастваме заедно!

Учим се да разказваме значими истории, да адресираме социални теми, да представяме междуличностни идеи, концепции и послания чрез езика на фотографията.

„Академията ме научи да спра да снимам и да започна да фотографирам. Да бъда смела в работата си и да я отстоявам. Да търся не само светлината, цвета, текстурата, а и емоцията и усещането. Най-хубавото е, че получих това не само като думи и съвети, а имах възможността да го усвоя и на практика.“

‍Lora Stavreva, student at Master of Photography Programme

ИСКАШ ЛИ ДА УЧИШ фотография?
До крайния срок остават: