fbpx

Александър Карчински

От автора

Моят герой

Детството и взаимоотношенията с родителите са корените, скритата част от нас, която рядко анализираме. Често не можем да погледнем детството си отстрани и да преценим обективно, какво ни се е случило и как това ни е изградило като личности. Когато сме деца, ние само усещаме. Взаимоотношенията син – баща за мен минаха през фазата на идеализирането на бащината фигура, както и през фазата на бунта през тинейджърските години. Неговото разбиране за света, обаче, имаше дълбоко влияние върху мен… какво е спорт, какво са приятелите, кое е правилно и неправилно, къде може “правилата” да бъдат прескочени. Баща ми винаги е бил “герой” в моите очи. Човек за подражание. Една силна личност, чието внимание и одобрение аз жадувах.

В настоящето начинът, по който възприемам действията и съветите на баща ми, много се е променил. А и животът на двама ни е минал през различни житейски етапи. В някои аспекти сме се променили много, в други сме останали същите. Сега след тежка сърдечна операция, той е в етап на възстановяване. И може да не изглежда като герой. Но за мен продължава да бъде!