fb
Изберете страница

Гери Динева

BECA Students
От автора

Somewhere in the universe
Онова, което не можеш да докоснеш,
обаче, ядрото на материята – ако гори, тя ще сияе с особена аура.
Отличаващата го искрица, толкова фина и незабележима,
и точно заради това й се наслаждават само истинските;
тези, които гледат със сърцето.
Ядрото дириш.
Не материята.
Тя е като дреха, която можеш да смениш като се износи…
Ядрото – то да свети.
То да гори.

Модул
Портретна фотография