fb
Изберете страница

Ивайло Дончев

BECA Students
От автора
Проектът Изгубени и намерени е отражение на автора. Проект за постоянното търсене на връзка със себе си. За прехода между два свята – живот и смърт. Проектът е комбинация от емоции – любов, омраза, разочарование, смях, плач. Да бъдеш силен, но също така да можеш да се откриеш и да бъдеш уязвим. Разказ за минали и настоящи събития и как те оформят начина, по който гледаш живота.

Това е малко абстрактен документален проект, защото в известен смисъл е автопортрет, но не и на практика, защото „не виждате автора му“, но можете да видите душата му и да почувствате емоциите му. Как фотографирате живота и смъртта? Как фотографирате радостта или тъгата? Как фотографирате любовта? Какъв е начина да покажете своите силни и слаби страни? Отговорите са много и различни.

Изгубени и намерени е израз на това кой съм аз в този момент и кой ще бъда.

Модул
Документална фотография