fb
Изберете страница

Теодора Запрянова

BECA Students
От автора

Вдъхновена от редица автори, които разгледахме в лекциите, както и от невероятното отношение на Валерий Пощаров – лектор в модул Портретна фотография, реших да се гмурна в дълбокото, да изляза от зоната си на комфорт и да отида и да снимам точно в този момент непознати хора, в непозната среда, по непознат начин! “Вяра” се роди, за да повярвам в себе си, във възможностите си и да приложа на практика всичко, което бях видяла, чула и научила в академията. “Вяра” те потапя в един различен свят, в едно празнично ежедневие, в бит, лишен от суета, в простичките неща, които имат значение. “Вяра” ми върна вярата, а надявам се и вашата – в самите себе си и във възможностите ви!
Няма една дума, с която да опиша вълшебното фотографско пътешествието с BECA, което в рамките на два месеца се усещаше като безкрайност, от която не искаш да си тръгваш! BECA е вселена!

Модул
Портретна фотография