fbpx

Уводен курс по фотография

Това е интензивен курс за начинаещи, за който не се изисква никакви предварителни знания и ще Ви въведе подобаващо в света на фотографията. Курсът е разделен на две части – практическа и теоритична.

В практическата част ще получите полезни знания за фотографската техника и производството и изображението, както и управлението на цветовете и работния процес с Adobe Lightroom. Също така ще придобиете много солидна основа по отношение на управлението на камерата, познание за светлината и практически съвети за улесняване на работния процес. Втората част на курса ще подходи към развитието и еволюцията на фотографията, третираща различни области като репортаж, портрет и др.

Не на последно място ще се опитаме да разберем и осмислим истинското значение на думата фотография. В течение на курса това ще бъде подкрепено с аргументи, а с помощта на правилните инструменти, ще се научим да създаваме фотографии. Но преди това да се случи, трябва да се научим да гледаме и виждаме.

Ако мислите и живеете за фотографията и искате придобиете общи и напреднали познания, Вашето място е в нашата Академия!