Как да откриеш вдъхновението?

Какво ще научиш?

Този кратък, но интензивен курс за начинаещи, ще ни въведе подобаващо в света на фотографията. От самото й начало до днешни дни. Век, в който да снимаш, не означава да фотографираш. Ще се научим да различаваме истинска фотография от снимането. В задачите, зададени от лектора, ще се опитаме да разберем и осмислим истинското значение на думата фотография и също така ще дебатираме, защо тя не е изкуство, а просто – фотография. В течение на курса всичко това ще бъде подкрепено с аргументи, а с помощта на правилните инструменти, ще се научим да създаваме фотографии.

Вътрешните въпроси, които ще възникнат, ще са от изключителна важност за това, какви сме, какви искаме да станем и най-важното, какви НЕ искаме да бъдем, защото във въпросите се крият точните отговори.

Ако мислиш и живееш за фотографията, просто се пусни по течението. Всяка една фото  камера има наръчник с инструкции, как да я използваме. В този курс, обаче, няма да говорим за технически параметри, а как този инструмент за фотографиране да се превърне в част от нашето съществуване и да го използваме правилно. Но преди това да се случи, трябва да се научим да гледаме и виждаме, а това не е лесно.

Фотографията понякога, а може би в повечете случаи, е начинание, което не винаги носи удовлетворение, а обратното. Удоволствието от снимането е за хората, които не настръхват, натискайки бутона за стрелба, но в това няма нищо лошо, разбира се. А за настръхващите, фотографията е вселена.

А за теб, какво е тя?