Портретна фотография

Какво ще научиш?

Когато опира до хора, за каквото и да става въпрос, нещата никога не са толкова лесни, колко понякога би ни се искало. Макар и портретът да е един от първите жанрове във фотографията, той винаги ще бъде предизвикателство за автора.

Обект на този модул е портретът, който изразява цялата човешка личност, неговата дълбока душевност, а не само чисто физическите му черти. Обикновено един такъв портрет представя личността без гримаси и жестове, а в едно състояние на вътрешна хармония. В тези моменти, човек изразява сякаш душата си, а портретът уловя човека и неговия живот в един единствен кадър – така, сякаш в една единствена фотография той е и дете, и възрастен, и старец. Той изразява всички човешки състояние едновременно – и щастие, и тъга, и любов… Успее ли една фотография да пресъздаде толкова много, тя несъмнено е изкуство.

За съжаление, това се случва рядко. Голяма част от фотографите са прекалено ангажирани с други по-маловажни или чисто технически аспекти на фотографията, като портретите им започват да приличат на натюрморти. Моделите са често лишени от всякаква духовност и в един момент започват да приличат на еднакви пластмасови манекени. Гримът, както и всички последващи обработки на кадрите в търсене на някакъв целуфанен идеал за красота, всъщност в много случаи изпразват фотографията от съдържание.

В този модул ще се опитаме да избягаме от всички клишета, а да се върнем към истинското значение на портрета – изображение на човек или на група хора, което пресъздава освен физическата външност и духовната същност, характера на личността. (Речник на българския език, БАН.)

Ще проследим историята на портретната фотография и как тя се е променяла във времето. Курсистите ще работят по лични проекти, които ще бъдат развивани и обсъждани в рамките на продължителността на модула. Ще разгледаме основните принципи на портрета, позата и нейното място (или липсва на такова). Как да изградим доверие и да комуникираме с човека пред обектива? Как средата може да има първостепенно значение и да бъде носител на важна портретна характеристика или напротив – как да изкараме портрета от контекст и да снимаме на бял фон без да лишим кадъра от драматизъм? Ще разгледаме различните възможности за изграждане на изкуствена светлина – постоянно и импулсно осветление в или извън студио, работа с модификатори на светлината и използване на естествената светлина. И като във всяка академия за изкуства основната задача на всеки курсист ще бъде не да научи отговора на въпроса КАК?, а да реши екзистенциалната творческа дилема на въпроса ЗАЩО?. Ако това се случи, всички следващи стъпки ще бъдат само една красива хореография.