Художествена фотография

Какво ще научиш?

Кога една фотография става изкуство?

Във фотографията, както и в литературата, основата на нашето изкуство е сюжетът, но това, което убеждава публиката в значимостта му, е нашият стил. Акцентът в този модул е именно изграждането на авторски стил и развиването на естетическа култура. Това е първата и неизменна част от творческия процес, без който не е възможно реализирането на авторски проект и портфолио.

Научете какви са визуалните, философски и естетически приципи на художествената фотография и как се стига до изкуство, което вълнува. През примери от историята ще открием нови изразни средства, задължителни за всеки, който не просто иска да снима, а да се изразява с фотография. Тези творчески похвати са инструментите, с които визуалният артист транформира реалността и реализира своята творческа свобода.

В този модул се разглеждат различните стилове на фотографията в естетически план, като паралелно с това курсистите работят по лични проекти в търсене на лична художествена визия. Поставят се въпроси и творчески предизвикателства, относно избора между черно-бяла и цветна фотография, различните възможности за обработка в синхрон с принципите на изобразителното изкуство и естетическите методи за изграждане на авторска композиция. Основна задача за курсистите ще бъде изграждането на обща художествена визия за цял проект, а не за отделен кадър. Ще разгледаме начините за представяне на художествен проект в рамките на изложба и възможностите за продажба на авторски отпечатъци в партньорство с галерии.

В живописта и рисунката има много техника, техника, която се учи и усъвършенства с години. Същото е и в музиката. Усвояването на тази техника е достойно за голямо уважение. От друга страна художникът и музикантът могат да се скрият зад техниката – да бъдат съвършени интерпретатори, но да не изразяват нищо от себе си – да липсват изцяло в творбата. Фотографът не може да направи това – техниката просто не е негова заслуга и ако не съумее да изрази себе си по друг начин, той прави всичко друго, но не и изкуство. Това е голямото предизвикателство пред всеки от нас и основна цел на този модул.