fb
Изберете страница

Диплома и сертификати

Придобитите сертификати и диплома от обучението в Академията доказват знанията и уменията, които си усвоил.

I don’t pretend to be an intellectual or a philosopher. I just look.
— Joseph Koudelka

Фотографията трябва да вълнува. Емоцията в очите на зрителя е най-голямото признание.

Ще получа ли сертификат в края на обучението?

След края на всеки завършен курс, студентите получават автентичен сертификат от Академията. Придобитите сертификати от обучението в Академията доказват знанията и уменията, които си усвоил и се ценят в креативните индустрии по света и у нас.

Кога ще се дипломирам?

При завършване на Мастър програма или при съберaне на достатъчен брой кредити от различни курсове в Академията, всеки студент трябва да представи дипломен проект, който се оценява от специално сформирано жури. Завършилите студенти получават официална диплома от BECA | Before Creating Academy. Дипломата доказва уменията и знанията, които са усвоили. Необходимите кредити за дипломиране са 100 кредита.

Как мога да спечеля международна стипендия за обучение?

Академията е създадена по европейски модел на обучение и работи в партньорство с международния факултет по фотография EFTI – Escuela de Fotografía y Cine в Мадрид. Един от нашите дипломирани студенти, има възможността да спечели международна стипендия за обучение във факултета в Мадрид. В EFTI вярват, че обменът и мобилността на учениците между международните училища позволява получаване на много ценни знания и културен опит. За целта те предлагат ежегодно рамка за сътрудничество и обмен с други чуждестранни училища в областта на фотографията и киното. Едно от тях е нашата академия BECA | Before Creating Academy.

ИСКАШ ЛИ ДА УЧИШ фотография?
До крайния срок остават: